Preloader Close

Müqavilə Hüququ

İki və ya bir neçə şəxsin mülki hüquqlarının və vəzifələrinin müəyyən edilməsi, dəyişdirilməsi və ya dayandırılması haqqında razılaşma müqavilə hesab olunur.
Aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:
  • Şirkətlərin müqavilə bağlaması ilə əlaqədar, müştərilərin iş ortaqları ilə danışıqların aparılması daxil olmaqla müqavilə qabağı işlərin aparılması;
  • Müqavilələrə əlavə olaraq ixtilaf protokolunun hazırlanması;
  • Müqavilələrin ilkin variantının hazırlanması;
  • Müqavilələrin hazırlanması və bağlanması;
  • Müqavilələrin sona çatdırılması;
  • Bağlanmış müqavilələrin analizi və digər hesabatları;
  • Müqavilələrin şərtlərinə qeyri-dəqiq və ya qətiyyən əməl etməmə hallarında iradların hazırlanması;