Preloader Close

Konsaltinq

Maliyyə konsaltinqi
 • Vergi öhdəlikləri və digər ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi üzrə məsləhətlərin verilməsi;
 • Ayrı-ayrı maliyyə və vergi sxemlərinin hazırlanması və tətbiqi;
 • Bağlanmış aktlar üzrə vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair məsləhətlərin verilməsi;
 • Vergilərin və digər ödənişlərin minimallaşdırılması baxımından müqavilələrin analizi;
 • Vergi və digər dövlət orqanlarında müştərinin maraq və hüquqlarının müdafiəsi;
Hüquqi konsaltinq
 • Hüquqi məsələlərə dair (vergi, mülki, əmlak, sosial sığorta, əmək məsələləri daxil olmaqla);
 • Şirkətlərin hüquqi sənədləşmələrinin (müqavilələrin) və s.nizama salınması;
 • Xidmətlərimizdən istifadə edən şirkətlərin digər şirkətlər, dövlət (Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Vergi Orqanları, Statistika Komitəsi,İşəgötürmə Fondu və s.) və qeyri-hökumət təşkilatları və müvafiq məhkəmə orqanları qarşısında hüquqlarının qorunması;
 • Müvafiq məhkəmə orqanlarında vergi mübahisələrinə dair iddialar;
 • Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı; (ƏDV qeydiyyatı və bank hesabının açılması)
 • Layihə və işlərə dair hüquqi dəstək; (icarə müqaviləsinin hazırlanması və yoxlanılması, kodun alınması və kassa aparatının qeydiyyatı)
 • Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin dondurulması və ləğvi;