Preloader Close

Mühasibat uçotu

Maliyyə və vergilərə dair
 • Mühasibat uçotunun bərpası;
 • Mühasibat uçotunun tam və ya qismən aparılmsı;
 • İlkin mühasibat sənədlərinin və hesabatların hazırlanması;
 • Elektron vergi xidmətlərinin göstərilməsi;
 • Vergi yoxlamalarının müşayiət edilməsi;
 • Hazırlanmış hesabatların vergi, büdcədənkənar fondlar və digər müvafiq orqanlara təqdim edilməsi;
 • Müəssisənin maraqlarının dövlət orqanlarında təmsil edilməsi;
Əmək haqqına dair
 • Vergilərin hesablanması;
 • Sənədləşmə və vergi tutulmaları daxil olmaqla, aylıq əmək haqqının hesablanması;
 • Məzuniyyət haqqlarının hesablanması və ödənilməsi;
 • Müqaviləyə uyğun olaraq, statislik hesabatların və maaş cədvəllərini hazırlanması;